ZBIG

Greenscreen & Stopmotion Experiment

Filosofi(Danish): "Cyklusser ender og starter med jævne mellemrum, næsten ens dog alligevel forskellige."

 

Creative Team:

Line K. Hvid & Valdemar Edouardo Glahn-Abrahamsen

Music by : Afenginn, Hosianna Reinkarnator